Yoga i skolan är ett verktyg för att uppfylla skolans uppdrag att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet samt arbeta med hälso- och livsstilsfrågor.

Filmer & Ljudfiler

Yoga i skolan gör det enkelt att praktisera yoga i klassrummet utan yogamatta eller anpassade lokaler. Materialet är helt digitalt och har både fysiska och mentala delar med olika teman och fokusområden.

Lärarens roll

Yoga i skolan kräver inga förkunskaper, materialet kan användas omgående utan specifika förberedelser. Lärarens roll är att se till att eleverna känner sig trygga och varken blir iakttagna, bedömda eller behöver prestera.

Preventivt hälsoarbete

Yoga i skolan är ett sätt att förebygga stress och psykisk ohälsa samt stärka elevernas självkänsla och självförtroende. Yoga kan bidra till förbättrad självkännedom, ökad fysisk och mental hälsa och en bättre arbetsmiljö i skolan.

Test av Yoga i skolan hösten 2019

30

testskolor

250

visade videos

82%

rekommenderar

Varför yoga i skolan?

Genom att praktisera yoga regelbundet får eleverna bättre förståelse för sig själva på fler plan än det kunskapsmässiga. De får även verktyg för att hantera olika känslor och sinnesstämningar som t.ex. stress och oro. Yoga i skolan kan bidra till att förbättrar elevernas koncentration, ge ökad energi samt skapa bättre studiero.

Om oss

Team Yoga i skolan