Prenumerera på Yoga i skolan

Yoga i skolan är en prenumerationstjänst med material framtaget specifikt för att stötta skolpersonal att enkelt och regelbundet få in rörelse i klassrummet. Materialet innehåller både fysiska moment och andningsövningar som utöver rörelse även bidrar till återhämtning och ökad självkännedom.

Läsåret 2020-2021

För att investeringen ska bli likvärdig för alla skolor har vi valt en prismodell som bygger på antal elever.
Kontakta oss för offert till er skola/kommun. 

Pris/läsår: 
Skola: 19 kr/elev och år
Kommun: 9 kr/elev och år

Möjligheten finns även att prenumerera på tjänsten en kortare period.  

Pris/månad: 

Skola: 2 kr per elev och månad (24 kr/elev och år) 
Kommun: 1 kr per elev och månad (12 kr/elev och år)

>> Kontakta oss för att starta en prenumereration

>> Se en exempelfilm