Prenumerera på Yoga i skolan

Yoga i skolan är en prenumerationstjänst med material framtaget specifikt för att stötta skolpersonal att enkelt och regelbundet få in rörelse i klassrummet. Materialet innehåller både fysiska moment och andningsövningar som utöver rörelse även bidrar till återhämtning och ökad självkännedom.

Läsåret 2021-2022

För att investeringen ska bli likvärdig för alla skolor har vi valt en prismodell som bygger på antal elever. Det tycker vi är mest rättvist.

Pris/läsår: 

Skola: 19 kr/elev och läsår
Kommun: 9 kr/elev och läsår

När terminen är slut tar vi kontakt för att höra om ni vill fortsätta prenumerera kommande termin. Det finns ingen bindningstid efter den termin ni betalat för.

>> Kontakta oss för att starta en prenumereration

>> Se en exempelfilm